Pozdravni govor

Poštovane kolegice i kolege,

Radna skupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskoga kardiološkog društva organizira 7. nacionalni kongres intervencijske kardiologije s međunarodnim sudjelovanjem – CROINTERVENT 2016. koji će se održati od 10.-12. ožujka, 2016. godine u Zagrebu. Istovremeno će se održati i 6. sastanak Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara.

CROINTERVENT 2016. namijenjen je ne samo kardiolozima i specijalizantima kardiologije, nego i liječnicima drugih specijalnosti te osobama koje su profesionalno vezane uz ovaj dinamičan i propulzivan segment moderne medicine. Cilj kongresa je, osim prikaza moderne kliničke prakse u intervencijskoj kardiologiji, raspraviti nedoumice i probleme koje susrećemo u svom radu, a oko kojih još ne postoji suglasje. U programu kongresa bit će zastupljena pozvana predavanja, oralne i moderirane poster prezentacije, panel diskusije i satelitski simpoziji. Kao i do sada, značajan dio kongresa posvetit ćemo praktičnim aspektima intervencijske kardiologije, kako putem direktnih prijenosa zahvata uz interakciju s operaterima, tako i prikazivanjem već učinjenih intervencija s analizom i komentarima.

Srdačno Vas pozivam da svojim prisustvom i aktivnim sudjelovanjem doprinesete uspjehu našeg nacionalnog kongresa.

Za organizacijski odbor:

welcome-signature

Doc. dr. sc. Eduard Margetić
Predsjednik Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju
Hrvatskoga kardiološkog društva