CROINTERVENT 2016

VII. NACIONALNI SASTANAK O KARDIOVASKULARNIM INTERVENCIJAMA
s međunarodnim sudjelovanjem

VI. SASTANAK INTERVENCIJSKIH KARDIOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

10.-12.03.2016.
Hotel The Westin Zagreb

ORGANIZATOR

Radna skupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskoga kardiološkog društva

logos

 

CROINTERVENT 2016