CROINTERVENT 2016

VII. NACIONALNI SASTANAK O KARDIOVASKULARNIM INTERVENCIJAMA
s međunarodnim sudjelovanjem

VI. SASTANAK INTERVENCIJSKIH KARDIOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

10.-12.03.2016.
Hotel The Westin Zagreb

ORGANIZATOR

Radna skupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskoga kardiološkog društva

logos

 

Organizator

  • Radna skupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskoga kardiološkog društva
  • Radna skupina za intervencijsku kardiologiju Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

Tehnički organizator

Spektar putovanja d.o.o., PCO agency
Tkalčićeva 15, 10000 Zagreb, Hrvatska
Kontakt osoba: Ana Hadjić
Tel: + 385 1 4862 605
Fax: +385 1 4862 622
ana.hadjic@spektar-holidays.hr

CROINTERVENT 2016