Kontakt

Organizator

Radna skupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskoga kardiološkog društva

Predsjednik kongresa

  • Eduard Margetić

Radna skupina za intervencijsku kardiologiju Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

Predsjednici sastanka

  • Ivica Benko
  • Marija Matoš

 

Tehnički organizator

Spektar putovanja d.o.o., PCO agency
Tkalčićeva 15, 10000 Zagreb, Hrvatska
Kontakt osoba: Ana Hadjić
Tel: + 385 1 4862 605
Fax: +385 1 4862 622
Email: ana.hadjic@spektar-holidays.hr