CROINTERVENT 2016

Upute za prijavu sažetaka

Pozivamo sve autore da pošalju sažetke svojih radova (za predavanje ili poster), najkasnije do 10.02.2016.

Sažeci se prijavljuju putem linka na službenoj Internet  stranici kongresa.

Upute:

  • Sažetak i svi podaci moraju biti napisani i prijavljeni na engleskom jeziku
  • Sažetak ne smije imati više od 2000 znakova
  • Potrebno je odabrati vrstu i temu prezentacije
  • Navesti imena i prezimena svih autora te naziv ustanove, adresu, grad i državu na engleskom jeziku
  • Imena i prezimena se upisuju u cijelosti, uz uporabu hrvatskog znakovlja: ime i prezime (npr. Dražen Perić)
  • Autor za kontakt upisuje svoj kontakt telefon i svoju e-adresu
  • Upisati naslov sažetka, tekst sažetka (paziti na eventualne specijalne znakove), 3-5 ključnih riječi i barem 1 (poželjno do 3) literaturnih navoda
  • Ukoliko je moguće sažetak bi trebao biti strukturiran
  • Poželjno je da sažetak sadrži: cilj rada, materijal i metode, rezultati, zaključak

Rok za prijavu radova: 10.02.2016.
Obavijest o prihvaćanju radova: 15.02.2016.

Prihvaćeni sažeci bit će objavljeni u časopisu Cardiologia Croatica (http://www.kardio.hr/category/cardiologia-croatica/).