Upute za prijavu sažetaka

Pozivamo sve autore da pošalju sažetke svojih radova (za predavanje ili poster), najkasnije do 10.02.2016.

Sažeci se prijavljuju putem linka na službenoj Internet  stranici kongresa.

Upute:

  • Sažetak i svi podaci moraju biti napisani i prijavljeni na engleskom jeziku
  • Sažetak ne smije imati više od 2000 znakova
  • Potrebno je odabrati vrstu i temu prezentacije
  • Navesti imena i prezimena svih autora te naziv ustanove, adresu, grad i državu na engleskom jeziku
  • Imena i prezimena se upisuju u cijelosti, uz uporabu hrvatskog znakovlja: ime i prezime (npr. Dražen Perić)
  • Autor za kontakt upisuje svoj kontakt telefon i svoju e-adresu
  • Upisati naslov sažetka, tekst sažetka (paziti na eventualne specijalne znakove), 3-5 ključnih riječi i barem 1 (poželjno do 3) literaturnih navoda
  • Ukoliko je moguće sažetak bi trebao biti strukturiran
  • Poželjno je da sažetak sadrži: cilj rada, materijal i metode, rezultati, zaključak

Rok za prijavu radova: 10.02.2016.
Obavijest o prihvaćanju radova: 15.02.2016.

Prihvaćeni sažeci bit će objavljeni u časopisu Cardiologia Croatica (http://www.kardio.hr/category/cardiologia-croatica/).